Lat | Rus 
liked

Русско-латинский словарь

компьютерных терминов


А

 • адрес - inscriptio,onis f; (в памяти) locus,i m [aut cellula,ae f] (memoriae)
 • аккаунт - ratio,onis f (personalis); conventum,i n
  зарегистрировать аккаунт
  - conventum creare
 • антивирус - antivirus,i n
 • антивирусный - antiviralis,e
  антивирусная защита
  - protectio antiviralis
 • апплет - applētum,i n
 • архив - archivum,i n
 • архиватор - archivator,oris m
 • архивация - archivatio,onis f
 • архитектура - architectura,ae f
 • атрибут - attribūtum,i n
 • аутентификация - authentificatio,onis f

Б

 • база данных - datorum repositorium,i n; d. basis,is f
 • байт - bytus,i m; octētus,i m
 • баннер - titŭlus,i m; signum, i n (optimum)
 • безопасность - tutum,i n; securitas,atis f
 • библиотека - bibliothēca,ae f; librarium,i n
 • бит - bitus,i m; digitus,i m binarius
 • блог - diarium,i n; [ blog(us), i m ]
 • блокнот - libellus,i m
 • блокировать - obsĭdeo,sēdi,sessum,ere
 • бод - baud(us),i m
 • браузер - explorator,oris m; navigatorium,i n
 • буфер обмена - receptaculum,i n excambii

В

 • ввод/вывод - inductio/eductio,onis f; inĭtus/exĭtus,ūs m
 • веб - cassis,is m; tela,ae f
 • вид - facies,ēi f; species,ei f; visus,ūs m
 • вирус - virus,i n
 • включить - accendo,cendi,censum,ere
 • выделенный - selectus,a,um
  в. файлы -
  plicae selectae
 • войти - ineo,ii,ĭtum,īre (на сайт)
 • выделить - selĭgo,lēgi,lectum,ere
 • вызов - evocatio,onis f
  в. процедуры
  - e. procedurae
 • выйти - exeo,ii,ĭtum,īre
 • выключить - exstinguo,xi,ctum,ere
 • выполнить - exsĕquor,secūtus sum,sĕqui; (per)patro,avi,atum,are
 • вырезать - excīdo,cīdi,cīsum,ere
 • выход - exĭtus,ūs m

Г

 • гиперссылка - см. ссылка
 • гипертекст - hypertextus,ūs m; supertextus
 • графика - graphica,orum n pl
 • громкость - amplitudo,ĭnis f (soni); vis,vis f

Д

 • данные - notitiae,arum f pl; data,orum n pl
 • дерево - arbor,ŏris f
 • дескриптор - descriptor,oris m; descriptrum,i n
 • диск - discus,i m
  компакт-диск
  - d. compactus
  DVD
  - d. versatilis digitalis
 • дискета - discŭlum,i n
 • домен - regio,onis f; plăga,ae f; fines,ium m pl
 • домой - domum
 • доступ - accessus,ūs m; accessio,onis f
 • доступный - accessibĭlis,e; appārens,entis; praesens,entis
 • драйвер - aurīga,ae m

Ж

 • журнал - ephemĕris,ĭdis f; tabula,ae f (для протокола)

З

 • завершение - terminatio,onis f
 • зависнуть - suspendor,pensum,pendi; haereo,haesi,haesum,ere
 • зависшый - suspensus,a,um; (sub)haesus,a,um
 • заголовок - titŭlus,i m; caput,ĭtis n
 • загрузка - (de)oneratio,onis f; (компьютера и т.п.) initiatio,onis systematis
 • закачать - (на комп.) deonĕro,avi,atum,are; percĭpio,cēpi,ceptum,ere (re-,ac-); prehendo,prehendi,prehensum,ere; (на сервер и т.п.) exonero,avi,atum,are; mitto,misi,missum,ere
 • закрыть - claudo,clausi,clausum,ere; conclūdo,clusi,clusum,ere (программу)
 • замыкание - clausūra,ae f
 • запись - (per)scriptio,onis f
 • зацикливание - (re)circuĭtus,ūs;
 • звук - sonus,i m

И

 • идентификатор - identificator,oris m
 • идентификация - agnitio,onis f; identificatio,onis f
 • избранное - electa,orum n pl
 • извлекать - extrăho,traxi,tractum,ere; exĭmo,ēmi,emptum,ere (компакт-диск)
 • изменение - (im)mutatio,onis f
 • инсталлировать см. устанавливать
 • инсталляция - installatio,onis f см. установка
 • инструмент - instrumentum,i n
 • интернет - interrēte,is n
 • интерфейс - interfacies,ēi f
 • искать - quaero,qaesīvi,quaesītum,ere; requīro,quisivi,quisitum,ere

К

 • кабель - funis,is m (electricus)
 • кадр - imago,inis f; forma,ae f
 • каталог - catalŏgus,i m; (см. папка)
 • клавиатура - claviatura,ae f
 • клавиша - clavis,is f
 • класс - classis,is f
 • кластер - nodus,i m; fasciculus,i m
 • ключ - clavis,is f
 • кнопка - malleolus,i m, clavis,is f (клавиатуры, мыши и т.п.); boto,onis m (в окне)
 • команда - jussus,ūs m
 • коммутатор - commutator,oris m
 • компилировать - transfĕro,tŭli,lātum,ferre; compilo,avi,atum,are
 • компилятор - compilator,oris m; translator,oris m
 • компиляция - translatio,onis f; compilatio,onis f
 • компонент - (pars,partis f) compōnens(,entis f )
 • компьютер - computerus,i m; computator,oris m
 • константа - constans,antis f
 • консоль - pulpitum,i n
 • копировать - copio,avi,atum,are
 • корзина - corbis,is f
  отправить в к.
  - in corbem mitto,misi,missum,ere
  очистить к.
  - corbem vacuefacio,fēci,factum,ere
 • коэффициент - coëfficiens,entis m
 • курсор - cursor,oris m; index,ĭcis m
  подведённый к.
  - cursor admōtus
 • кэш - *cache (indecl.); subsidium,i n; conditorium,i n
  кэш-память
  - cache-memoria,ae f; memoria subsidiaria
 • Л

 • Логин - identificator,oris m; nomen,ĭnis n identifĭcans

М

 • маршрутизатор - (di)rector,oris m; interrector; см. шлюз
 • менеджер - moderator,oris m
 • меню - menü (indecl.); tabŭla,ae f electuum
  выпадающее меню
  - m. decĭdens
  контекстное меню
  - m. contextuale
 • мерцание - micatio,onis f
 • метка - nota,ae f; signum,i n
 • метод - methŏdus,i f
  виртуальный метод
  - methodus virtualis
 • модем - modulator-demodulator,oris m; modemum,i n
 • Мой компьютер - Meus computerus
 • Мои документы - Mea documenta
 • монитор - monĭtor,oris m, monitorium,i n
 • мост - pons,pontis m
 • мультимедиа - multimedia,orum n pl
 • мьютекс - mutex(us),i m; mutex,ĭcis m
 • мышь - mus,muris m
 • Н

 • нажимать - prĕmo,pressi,pressum,ere
 • начать - coepi,coeptum,coepisse; incĭpio,cēpi,ceptum,ere
 • О

 • обзор - exploratio,onis f; perlustratio,onis f; circumspectio,onis f
 • обработать - elabōro,avi,atum,are; oblabōro,avi,atum,are; tracto,avi,atum,are; subĭgo,ēgi,actum,ere
 • обработчик - tractator,oris m; interceptor,oris m
  обаботчик прерываний
  - t. interruptionum; interpretator interruptionum
 • общий - 1) generalis,e; 2) commūnis,e
 • объект - objectum,i n; res,ei f
 • окно - fenestra,ae f
 • оператор - operator,oris m
 • опция - optio,onis f
 • остановить - sustineo,tinui,tentum,ere; sisto,steti,statum,ere
 • отменить - abrŏgo,avi,atum,are; cancello,avi,atum,are
 • отключить - interrumpo,rūpi,ruptum,ere
 • отладка - reparatio,onis f; resartio,onis f; emendatio,onis f; [intersatio,onis f]
 • отладчик - reparator,oris m; emendator,oris m

П

 • Plug-in (плагин) - apposĭtum,i n apposĭtus,ūs m
 • пакет - fasciculus,i m; stipatum,i n; [*paket,i m]
 • память - memoria,ae f
  оперативная
  - m. operatīva
  кэш
  - см. кэш
  флэш
  - m. explosiva [aut scintillaris], m. instantanea* [aut subĭta]
  виртуальная
  - m. virtualis
  RAM
  - memoria accessūs directi
  ROM
  - memoria solīus perlectionis
 • панель задач - tabŭla,ae f pensorum; stria,ae f pensorum
 • панель управления - statio,onis f (pulpitum,i n) administrandi
 • папка - cooperculum,i n; charta,ae f; directorium,i n
 • параметр - paramĕtrum,i n
 • перезагрузка - redinitiatio,onis f; re(d)oneratio,onis f
 • перегрузка - obrutio,onis f, redonerartio,onis f
 • переместить - (trans)moveo,movi,motum,ere
 • перетащить - (per)trăho,traxi,tractum,ere; tracto,avi,atum,are
 • пароль - tessĕra,ae f; signum,i n
 • переменная - variabile,is n; (quantitas) variabilis
 • перемычка - interjunctura,ae f; jugum,i n; saltus,ūs m
 • печатать - imprĭmo,pressi,pressum,ere
 • печать - impressura,ae f; impressio,onis f
 • плейер - reproductor,oris m; lusor,oris m
 • подключение - annexio,onis f; connexio,onis f; (устройства) adjunctio,onis f
 • подписка - subscriptus,ūs m; subscriptura,ae f
 • подсказка - submonitus,ūs m; submonitio,onis f
  всплывающая п.
  - s. emergens; s. eveniens
 • поиск - quaesitio,onis f; requisitio,onis f; inquisitio,onis f
 • полоса прокрутки - stria,ae f (sub)tortionis
 • пользователь - utens,entis m,f; usor,oris m
 • помощь - auxilium,i n; suppetiae,arum f
 • порт - portus,ūs m
 • поток - 1. torrens,entis m; 2. (часть процесса thread) filum,i n; sertum,i n
  скачивание в несколько потоков
  - acceptura in aliquot torrentes
 • почта - cursus,ūs m
  e-mail
  - e-cursus; cursus electronicus
  адрес e-mail
  - inscriptio,onis f electronica
 • прерывание - interruptio,onis f; interruptus,ūs m
 • приложение - applicatio,onis f
 • применить - adhĭbeo,hibui,hibĭtum,ere
 • принтер - prelum,i n; impressor,oris m
 • приоритет - prioritas,atis f
 • провайдер - praebĭtor,oris m; suppeditator,oris m
 • программа - programma,ătis n
  о программе
  - de programmate
 • программирование - res,rei f programmatica
 • программировать - programmo,avi,atum,are
 • просмотр - inspectio,onis f; inspectus,ūs m; conspectio,onis f
 • пространство - spatium,i n
  п. имён
  - s. nominum
  адресное пространство
  - s. inscriptionum
 • протокол - 1) tabŭla,ae f; 2) protocollum,i n
 • профиль - forma,ae f
 • процедура - procedura,ae f
  удалённый вызов процедур
  - remota evocatio procedurarum
 • процесс - processus,ūs m
 • процессор - processor,oris m
  двухядерный
  - p. binuclearis
 • пул - stagnum,i n; cisterna,ae f
 • пуск - admissio,onis f; admissus,ūs m

Р

 • рабочий стол - mensa,ae f operaria
 • размер - dimensio,onis f; magnitudo,ĭnis f; amplitudo,ĭnis f
 • разъём - junctura,ae f; sinus,ūs m
 • распаковать - destīpo,avi,atum,are
 • регистр - registrum,i n
  р. общего назначения
  - r. destinationis generalis
 • регистрация - registratio,onis f
 • редактор - redactor,oris m; editor,oris m
 • реестр - regestra,orum npl; registrum,i n
 • режим - regimen,ĭnis n; conditiones,um f pl
 • резидентный - resĭdens,entis
 • рекурсивный - recursivus,a,um
  рекурсивная процедура
  - procedura recursiva
 • рекурсия - recursio,onis f

С

 • Software - opes,um f pl programmaticae; programmăta,um n pl
 • сайт - statio,onis f; situs,ūs m
 • самоизвлекающийся - autoextrahendus,a,um; autoextrăhens,entis m,f
 • свернуть - devolvo,volvi,volūtum,ere; deverto,verti,versum,ere
 • свойство - proprietas,atis f
 • связь - connexio,onis f
 • сегмент - segmentum,i n
  с. комманд
  - s. jussuum
  с. данных
  - s. datorum
 • сервер - servītor,oris m; statio,onis f
  прокси-сервер
  - leno,onis m -servitor; mediator,oris m
 • сервис - servitium, i n
 • сжимать - comprĭmo,pressi,pressum,ere
 • сигнал - signal,alis n; signum,i n
 • синхронизация - synchronizatio,onis f
 • система - systēma,ătis n
  операционная система
  - s. operativum [operatorium]; s. internum
  файловая система
  - s. plicarum
  бездействие системы
  - ignavia,ae f / cessatio,onis f systemătis
 • системный - systemicus,a,um
 • сканнер - perlector, oris m; perlectrum,i n; machina,ae f dignoscens
 • сканировать - dignosco,nōvi,nōtum,ere; perlĕgo,lēgi,lectum,ere
 • скин - tunīca,ae f externa; integumentum,i n; facies,ei f; species,ei f
 • скрипт - scriptum, i n
 • скрытый - obscūrus,a,um; absconditus,a,um
 • смещение - dispositio,onis f; dislocatio,onis f
 • событие - eventus,ūs m; eventum,i n
 • сокет - (inter)junctum,i n; *socket,i m
 • сообщение - nuntius,i m; nuntiatio,onis f; littĕrae,arum f; relatus,ūs m; epistula,ae f; *messagium,i n
 • сохранить - servo,avi,atum,are
  сохранить как
  - servare ut
 • список - tabula,ae f; catalŏgus,i m; ratio,onis f; (структ. данных) catena,ae f
 • справка - informatorium,i n; documentum,i n informatorium; suppetiae,arum f
 • ссылка - nexus,ūs m; connexus,ūs m
  гиперссылка
  - supernexus,ūs m; ligāmen,ĭnis n; transindicatio,onis f
 • стек - strues,is f; complectus,ūs m; compositura,ae f; *stack (indecl.)
 • строка - linea,ae f
  с. состояния
  - l. statūs
 • счётчик - calculator,oris m; consummator,oris m
  с. посещаемости - c. visitationum; c. visitativitatis

Т

 • тема оформления - facies,ei f; species,ei f
 • тип - typus,i m; genus,ĕris n; species,ei f
  приведение типов
  - coërcentia,ae f typorum; coërcitio,onis f t.
 • том - volūmen,inis n
 • только для чтения - ad solum legendum; modo ad legendum
 • трей - sustentaculum,i n; scheda,ae f

У

 • удалённый - remōtus,a,um
 • удалить - remŏveo,mōvi,mōtum,ere; deleo,levi,lētum,ere (совсем уничтожить)
 • указатель - index,ĭcis m
 • упаковать - stipo,avi,atum,are
 • упорядочить - ordĭno,avi,atum,are; expĕdio,ivi,itum,ire
 • управление - administratio,onis f
 • управлять - administro,avi,atum,are
 • устанавливать - instituo,tui,tūtum,ere
 • установка - institutio,onis f
 • устройство - apparatus,ūs m; instrumentum,i n

Ф

 • файл - plica,ae f
  ф. подкачки
  - p. interonerandi [intercambiandi]
 • факс - isographium, i n (remotum)
 • флажок - signŭlum,i n
 • фон - fundus,i m; ima,orum n pl
 • формат - forma,ae f, formatum,i n
 • форматировать - in formam adduco,duxi,ductum,ere; formo,avi,atum,are
 • форматирование - formatura,ae f
 • фрейм - forma,ae f
 • функция - functio,onis f

Х

 • Hardware - apparatūs,uum m pl; armatura,ae f [aut instrumenta] apparativa
 • хаб - concentrator,oris m
 • хост - dominans,ntis m; primus,a,um; [gravis,e]
 • хостинг - functiones,um f pl dominantis; [mansio,onis sitūs]

Ц

 • цикл - cyclus,i m
 • цилиндр - cylinder,i m

Ч

 • чат - sermo,onis m; colloquium,i n

Ш

 • шина - magistral(e),is n
  ш. данных
  - m. datorum
  ш. адреса
  - m. inscriptionis; m.loci (s. locativum)
  внутрення шина
  - magistral internum
  внешняя шина
  - magistral externum
 • шлюз - rector,oris m; director,oris m; fauces,ium f pl; specus,ūs m
 • шрифт - litterae,arum f pl; typus,i m
  наклонный
  - l. cursivae, oblĭquae, italicae
  жирный
  - l. crassae
  надчёркнутый
  - l. superlineatae
  подчёркнутый
  - l. sublineatae
  перечёркнутый
  - l. oblineatae [aut translineatae]

Щ

 • щелкать - crepo,ui,ĭtum,are; pulso,avi,atum,are
  дважды щелкнуть
  - bis crepare
 • щелчок - crepitus,ūs m
  двойной щ.
  - crepitus duplex

Э

 • экран - scrinium,i n; quadrum,i n
 • элемент - elementum, i n

Я

 • ядро - nucleus,i m
 • язык - lingua,ae f
 • ярлык - nota,ae f; pittacium,i n